Голф

Голфът е култура - разбиране за здравословен и хармоничен начин на живот, с позитивизма, който носи, с близостта до природата, с красотата на околната среда. Голфът е много повече от спорт – той е едно ново разбиране за живота.